Jonk Advies & Coaching

Advies over organisatie- en talentontwikkeling

Hebben jullie binnen de organisatie meerdere keren duidelijke kernwaarden opgesteld, maar werkt niemand hier nog mee? Zijn jullie nog op zoek naar een passende en duidelijke missie en strategie? Of moet er een traineeprogramma verbeterd en doorontwikkeld worden? Ik adviseer organisaties op het gebied van organisatie- en talentontwikkeling.

 Groei stimuleren door leren en ontwikkelen

Dit doe ik voor middelgrote en grote organisaties en voornamelijk op het gebied van leren en ontwikkelen. Organisaties kunnen met verschillende vraagstukken bij mij terecht, bijvoorbeeld over de volgende thema’s:
 
  • (Persoonlijk) leiderschap
  • Vergroten van autonomie
  • Talentontwikkeling
  • Strategieontwikkeling
  • Missie en kernwaarden
  • Teamontwikkeling
  • Profesionalisering van trainees

Adviestraject

Organisaties en teams kloppen bij mij aan omdat ze vastlopen in een bepaald gebied. Ze missen bijvoorbeeld een strategie, hebben te veel ideeën of vinden het moeilijk om samenhang te creëren. Hier kunnen we in een traject concreet mee aan de slag.
 
Stap 1. Kennismakingsgesprek
Allereerst maken we kennis met elkaar en kijken we of er een ‘klik’ is om samen te werken. Vervolgens bespreken we welke vraagstukken er zijn en hoe ik kan helpen. Gaan we de uitdaging aan? Dan begin ik met een analyse.
 
Stap 2. Analyse
Afhankelijk van de vraag ga ik met de betreffende partijen – zoals de directie, het management of de medewerkers – in gesprek om de koers te bepalen. Wat willen we met elkaar bereiken? Wat moet er aangepakt worden? En hoe gaan we dat doen?
 
Stap 3. Plan van aanpak
Het doel van de analyse is om tot een plan van aanpak te komen waar de organisatie mee aan de slag kan, bijvoorbeeld in de vorm van deeltrajecten. Ik kan een coördinerende rol op me nemen. Daarnaast zijn evaluatiemomenten een vast onderdeel van het traject.
 

“Eric is goed in het achterhalen van de ontwikkelbehoeften. Zowel bij de opdrachtgever als de betrokkenen en weet deze twee behoeften mooi met elkaar te verbinden door van niets tot een mooi traject te komen. Dit traject richt hij niet alleen op de inhoud (harde kant) maar ook op de competenties (zachte kant) waarbij heel erg wordt uitgegaan van de krachten van de betrokkenen. Dit zorgt ervoor dat men vol enthousiasme in zijn trajecten stapt, daar mensen in hun kracht worden gezet en van hieruit handelen. Op deze wijze werkt men aan de mogelijke ontwikkelpunten. Een belangrijk element in zijn werkwijze is het feit dat de verantwoordelijkheid bij de betrokkenen zelf ligt. In een traject ondersteunt hij de mensen vanuit betrokkenheid, door de juiste vragen te stellen en te handelen uit vertrouwen. De ontwikkeling staat hierbij boven het resultaat.”

Eslem Cankaya – Manager Financien & Bedrijfsvoering BMC Advies

 

 Meer helderheid en structuur

Na het traject zijn de eerste stappen gezet. Zoals ik dit ook wel omschrijf: de spaghetti is ontrafeld. Er is duidelijkheid over wat er speelt binnen de organisatie én er ligt een concreet plan om mee aan de slag te gaan. Daarna is het aan de organisatie om zelf in beweging te komen. Ik kan ondersteuning bieden door bijvoorbeeld:
 
  • Het inwerken, coachen of trainen van de medewerkers.
  • Het maken van een roadmap waar alle afdelingen mee aan de slag kunnen.
  • Het implementeren van een complete leerlijn of opleiding.
Is jouw organisatie ook toe aan meer helderheid en een concreet plan van aanpak?