Jonk Advies & Coaching

Trainingen op maat

Ben je binnen de organisatie op zoek naar een nieuw opleidingstraject voor trainees? Of moeten er trainingen gegeven worden over thema’s als leiderschap, communicatie of vitaliteit. Ik ontwerp en geef trainingen en leertrajecten voor persoonlijk en professionele ontwikkeling. 

Trainingen ontwikkelen en geven 

Met een achtergrond als ontwikkelmanager heb ik veel ervaring met het opbouwen van traineeships, het ontwerpen van trainingen en het trainen van professionals. Dit kan op verschillende manieren:

  • Teamontwikkeling door trainingen. Ik kan een leertraject of training op maat ontwikkelen en geven voor teams die met een bepaald thema aan de slag willen.
  • Incompanytrainingen. Is er behoefte aan een in company programma, bijvoorbeeld voor trainees of het management? Ik ontwikkel en geef trainingen op het gebied van organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap.
  • Open inschrijving. Naast de trainingen en leertrajecten in organisaties, organiseer ik ook diverse trainingen en workshops die toegankelijk zijn voor alle professionals.

Als ik niet zelf de training geef, zorg ik ervoor dat deze wordt gegeven door een trainer uit mijn netwerk. Ik ben verbonden aan HRD Professionals, een netwerkorganisatie met kwalitatief sterke experts op het gebied van leren en ontwikkelen.

Opzet van een leertraject 

Stap 1. Kennismakingsgesprek

Alle leertrajecten starten met een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek leren we elkaar kennen en kun jij beslissen of je de uitdaging aan wilt gaan. Daarnaast duiken we in de inhoud. Wat speelt er? Wat willen jullie uit het traject halen? En welke doelen stellen jullie op?

Stap 2. Inventarisatie

Het kan zijn dat er na het eerste gesprek uitgebreidere contactmomenten nodig zijn. Dit kunnen gesprekken of interviews zijn met één of meerdere mensen uit de organisatie.

Stap 3. Leertraject ontwerpen

Aan de hand van de kennismaking en inventarisatie wordt het leertraject ontworpen. Dit vormt de leidraad tijdens het hele traject. Evaluatie- en feedbackmomenten zijn vaste onderdelen van het traject.

Stap 4. Afronding 

Drie maanden na het afronden van het traject plannen we een bijpraatmoment in. We bespreken hoe het gaat en of er nog behoefte is aan een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van terugkombijeenkomsten, intervisies en vervolgtrajecten.

“Binnen de Waterschappen is een Traineepool opgezet, waarbij Eric Jonk het opleidingsprogramma in samenwerking met de trainers van BMC Advies heeft gebouwd en verantwoordelijk is voor de uitvoering. De professionaliteit van Eric Jonk is groot, met veel enthousiasme en betrokkenheid geeft hij uitvoering aan het project. Zijn manier van werken kent zowel een zakelijke benadering als een persoonlijke aanpak. Goede voorbereiding en hij denkt heel duidelijk mee met de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. De evaluaties zijn duidelijk en opbouwend. De werkzaamheden worden binnen de uitvoeringstermijn uitgevoerd. De opdrachtgever kan terugkijken op een constructieve samenwerking met Eric. “

Henk de Ruiter – Adviseur Organisatieontwikkeling & programmamanager traineeship; Waterschap Rivierenland

Verbinding en een open sfeer 

Ik ga er altijd voor om een plek te creëren waar mensen vanuit humor, ontspanning en positieve energie met elkaar in gesprek kunnen over hun ontwikkeling. Dit doe ik tijdens alle trainingen. Ik gooi er veel energie en humor in om een échte connectie te maken en een open sfeer te creëren. Hierdoor voelen mensen de ruimte om zich open te stellen, wat ook invloed heeft op de werkvloer.